Regulamin

 
 
 

Regulamin sklepu internetowego powercollbud.com

 
1. Firma POWER-COLLBUD wystawia dokumenty sprzedaży do każdej dokonanej transakcji.Dokumentem tym może być faktura VAT na firmę lub faktura VAT na osobę fizyczną.
2. Firma POWER-COLLBUD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.
3. Termin odpowiedzi na reklamacje: 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Użyte na stronach sklepu znaki towarowe oraz nazwy producentów - są chronione prawem i należą do tych producentów, na naszych stronach umieszczone są w celach informacyjnych.
5. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku zdjęcia, przecięcia hologramów na obudowie (jeżeli takowe zostały założone)
 

Zamówienia

 
1. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z regulaminem i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma POWER-COLLBUD zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
   - wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego
   - telefoniczne zamówienie wybranych z naszej oferty towarów
   - przesłanie pocztą elektroniczną spisu towarów wybranych z naszej oferty
4. Treść zamówienia może być zmieniona przed jego realizacją. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.
5. Brak opłaty za zamówienie w ciągu 7 dni, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 
MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 20.00 Euro
 

Reklamacje

 
1. Wszystkie proponowane przez nas produkty są używane i posiadają gwarancję rozruchową. Okres gwarancji zależy od przedmiotu i znajduje się w opisie.
2. Firma POWER-COLLBUD nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez
pocztę oraz firmy kurierskie.
3. W chwili odbioru klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w czasie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Zwrot

1. Wszystkie produkty można zwrócić w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
2. Zwrotom tylko towary w nienaruszonym stanie. 
  

Ceny

 
1.Wszystkie ceny podane na naszej stronie są cenami NETTO.
2. Firma PAWER-COLLBUD zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 

Prywatność

 
1. Firma PAWER-COLLBUD gwarantuje bezpieczeństwo danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu pawercollbud.coml
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę PAWER-COLLBUD danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883.